Obavijesti na razini sjedišta

Ispitni rokovi - ljetni semestar 2020/2021

 
Picture of Nikola Marangunić
Ispitni rokovi - ljetni semestar 2020/2021
by Nikola Marangunić - Wednesday, 19 May 2021, 10:20 AM
 

Poštovane kolegice i kolege,

ljetni semestar akademske godine 2020/2021 traje do 11. lipnja 2021. Ispitni rok počinje u ponedjeljak 21. lipnja 2021

Na web stranicama Fakulteta pod “Kalendar i ispiti“, tj. slijedećem linku:

Ispitni rokovi - ljetni semestar

možete pronaći raspored ispitnih rokova po kolegijima po Odjelima.

Raspored ispitnih rokova je napravljen u suradnji sa studentskim zborom kako bi se minimizirao problem preklapanja ispita.

Također, molim nastavnike da u slučaju preklapanja ispita u jednom danu izađu u susret studentima i dogovore različit sat održavanja ispita.

NAPOMENA STUDENTIMA: ispit je potrebno prijaviti najkasnije 3 dana prije predviđenog roka.

Puno uspjeha na ispitima!