Obavijesti na razini sjedišta

Raspored - ljetni semestar 2020/2021

 
Picture of Nikola Marangunić
Raspored - ljetni semestar 2020/2021
by Nikola Marangunić - Saturday, 13 March 2021, 8:22 PM
 

Poštovane kolegice i kolege,


Na linku OVDJE  objavljena je nova verzija rasporeda predavanja za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. koji vrijedi od 15.03.2021.

Sve primjedbe te eventualna preklapanja možete i dalje prijavljivati na raspored@pmfst.hr 

Više informacija i raspored po grupama na pojedinim studijima možete pronaći na e-learningu (Izbornik Za studente – Raspored): 

https://elearning.pmfst.unist.hr/course/view.php?id=195