Obavijesti na razini sjedišta

Studentsko vrednovanje nastavnog rada zimski semestar 2019/2020

 
Picture of Antonela Sovulj
Studentsko vrednovanje nastavnog rada zimski semestar 2019/2020
by Antonela Sovulj - Friday, 10 January 2020, 2:09 PM
 

Poštovane kolegice i kolege,

započeli smo s provedbom studentskog vrednovanja nastavnog rada za zimski semestar 2019/2020.

Vjerojatno ste već dobili omotnice s anketama za svaki oblik održavanja nastave pojedinog predmeta. 

Zamolila bih nastavnike i suradnike da tijekom izvođenja nastave zaduže jednog studenta da provede anketiranje. Za to vrijeme nastavnik bi trebao biti izvan prostora održavanja nastave.

Nakon ispunjavanja student je dužan prikupiti sve upitnike (ispunjene i neispunjene), na naslovni list napisati svoje ime i prezime, datum i vrijeme početka i završetka anketiranja, dvoranu u kojoj je anketiranje izvršeno, broj podijeljenih upitnika, broj prikupljenih upitnika te eventualna zapažanja. Zatim je u omotnicu potrebno staviti naslovni list te ispunjene i neispunjene upitnike, zalijepiti je i potpisati se preko zalijepljenog dijela.

Student anketar zalijepljenu omotnicu dostavlja na portu Fakulteta u za to predviđene kutije te se potpisuje u tablicu Odjela na mjesto predviđeno za određeni predmet i oblik nastave.

Unaprijed zahvaljujem svim sudionicima procesa anketiranja.

U ime Odbora za unaprjeđenje kvalitete

Antonela Paladin