Obavijesti na razini sjedišta

Raspored zimski semestar 2020/2021 - 2. dio

 
Picture of Nikola Marangunić
Raspored zimski semestar 2020/2021 - 2. dio
by Nikola Marangunić - Saturday, 21 November 2020, 4:33 PM
 

Na linku ovdje objavljena je dopunjena verzija rasporeda predavanja za zimski semestar akademske godine 2020./2021. (2. dio semestra) koji vrijedi od 23.11.2020.

Da bi se vidjela druga polovica semestra na vrhu u navigaciji treba kliknuti na strelicu za desno.

Sve primjedbe te eventualna preklapanja možete i dalje prijavljivati na raspored@pmfst.hr 

Više informacija i raspored po grupama na pojedinim studijima možete pronaći na e-learningu (Izbornik Za studente – Raspored): 

https://elearning.pmfst.unist.hr/course/view.php?id=195