Obavijesti na razini sjedišta

Raspored - ljetni semestar 2019/2020

 
Picture of Nikola Marangunić
Raspored - ljetni semestar 2019/2020
by Nikola Marangunić - Sunday, 1 March 2020, 2:21 PM
 

Poštovane kolegice i kolege,

Ljetni semestar 2019./2020. godine počinje u ponedjeljak 02.03.2020.

 

Na linku ovdje objavljena je nova verzija rasporeda predavanja za ljetni semestar akademske godine 2019./2020. koji vrijedi od 02.03.2020.

Sve primjedbe te eventualna preklapanja i dalje možete prijaviti na raspored@pmfst.hr 

Više informacija i raspored po grupama na pojedinim studijima možete pronaći na e-learningu (Izbornik Za studente – Raspored): 

https://elearning.pmfst.unist.hr/course/view.php?id=195